Exkurze na staveništi Ústřední čistírny odpadních vod Praha – fáze instalace technologie

Dne 27. 10. 2017 proběhla další část exkurze na staveništi Ústřední čistírny odpadních vod Praha, tentokráte již ve fázi instalace technologií. Ing. Novák se opětovně ujal role našeho průvodce a díky jeho odbornému a současně srozumitelnému prezentování, měla exkurze opět náboj od začátku až do konce.

Sledovat instalované technologie bylo opět impozantní, jedinečné a ještě jednou Ing. Novákovi díky za jeho čas i ochotu.