Exkurze na staveništi Ústřední čistírny odpadních vod Praha – fáze hrubé stavby

Dne 17. 3. 2017 se na pozvání naše ctěného člena pana Ing. Jiřího Nováka uskutečnila exkurze na staveništi Ústřední čistírny odpadních vod Praha, která se nachází na Císařském ostrově. Jednalo se o ojedinělou příležitost spatřit na vlastní oči takto rozsáhlou a specifickou stavbu, která nemá na území ČR obdoby. Jelikož výstavba postupuje rychle kupředu, využili jsme příležitost navštívit toto místo v době, kdy ještě probíhá hrubá stavba, ale v některých stavebních objektech se již provádí osazování technologií pro čištění vody a zátopové zkoušky.