Konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2015″

Ve dnech 18. až 20. listopadu 2015 se v hotelu Patria na Štrbském Plese (SK) proběhl již XXVIII. ročník mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, kterého se zúčastnili také zástupci ústavu.

Pořadatelé opět připravili velice rozmanitý a zajímavý program, který byl tradičně zahájen úvodním slovem profesora Juraje Sinaye následovaným zdravicemi předních osobností z oblasti BOZP a veřejného života na Slovensku. Na tuto formální část navázal kulatý stůl – tentokráte na téma „Trendy ergonomie“. Po té následovalo předávání certifikátů Bezpečný podnik (SK), které organizoval slovenský Národní inspektorát práce. Program prvního dne konference pak zakončil příspěvek profesora Aleše Bernatíka a Dr. Lucie Sikorové, v němž byli účastníci informováni o připravované mezinárodní konferenci WOS.net 2016. Před večeří pak byla pracovníky společnosti SAFE TIME, spol. s r.o. názorně předvedena simulace pádu osoby z lešení a demonstrovány způsoby ochrany osob proti pádu.

Druhý a třetí den konference pak byly věnovány odborným příspěvkům, kterých bylo v rámci 5 různých tématických sekcí předneseno celkem 21. Oproti loňskému ročníku bylo aktivních vystoupení méně, takže program neprobíhal ve dvou paralelních sekcích. Zvídavému účastníku tak neunikla žádná z přednesených prezentací.

Zástupci ústavu ve spolupráci s partnerskými organizacemi letos prezentovali dva příspěvky – Dr. Skřehot vystoupil na téma „Nová metodologie pro posuzování ergonomických faktorů v řídicích centrech a jejich vlivu na spolehlivost výkonu operátorů“ (spolupráce s VÚJE Česká republika s.r.o.) a Ing. Marek pak na téma „Náhled do problematiky těžkých plynů a modelování jejich rozptylu“ (spolupráce s ERGOWORK s.r.o.). V konferenčním sborníku pak byl uveden ještě třetí příspěvek a to „Hodnocení rizika popálení při vzniku elektrického oblouku (Arc-Flash) podle metody NFPA 70E-2015“ (spolupráce s Eaton Elektrotechnika s.r.o.).

Po skončení čtvrtečních přednášek se konal tradiční společenský večer. V letošním roce byl do jeho programu zahrnut kvíz připravený odbornými pracovníky Technické univerzity v Košiciach. Účastníci soutěžili ve skupinách, přičemž museli zodpovědět 30 otázek. S celkovým skóre 27 bodů zvítězila skupina CZTPIS, jejímiž členy byli také zástupci ZÚBOZ. První cenu tak za vydatného potlesku převzal z rukou profesora Sinaye ředitel ústavu Dr. Skřehot. Po této kulturní vložce již následoval volný program doprovázený živým hudebním vystoupením.

Konference byla i tentokráte jedinečnou příležitostí pro bilaterální jednání a osobní schůzky. Zástupci ústavu tak měli možnost nejen pozdravit naše přátele a zástupce spolupracujících subjektů, ale také navázat nová partnerství a diskutovat o společných cílech s řadou zajímavých osobností. V oblasti implementace ergonomických programů do podnikové praxe byla dohodnuta kooperace s nestorem slovenské ergonomie docentem Karolem Hatiarem. Vyzdvihnout lze také jednání se zástupci Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, s nimiž byl dohodnut koncept spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu. Podnětná diskuse o podpoře bezpečnostního výzkumu byla vedena s profesorem Dvořákem, děkanem Fakulty bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity. I zde se zrodila příležitost pro budoucí spolupráci.

Jako vždy akce měla vysokou odbornou úroveň a značný mezioborový přesah. Kladně lze hodnotit také významné zastoupení českých účastníků, což je jasným signálem, že se nejedná o konferenci čistě lokálního charakteru. Příští ročník se uskuteční ve dnech 14. až 16.11.2016. Již dnes se tak můžeme těšit na nesporně nejlepší akci svého druhu u nás!