Konference BOZP v roce 2017

Dne 23. listopadu 2016 se uskutečnil druhý ročník národního fóra pro BOZP, které pořádalo nakladatelství odborné literatury Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Jelikož se akce nesla v duchu aktualit a novinek v oblasti bezpečnosti práce, které budou výraznou měrou ovlivňovat dění tomto oboru v příštím roce, nesla název Konference BOZP v roce 2017. Akci aktivně podpořil také Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. který je smluvním partnerem firmy Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. logo_17c_graphic_konference

Organizátorům se podařilo uspořádat nesmírně zajímavou a atraktivní vzdělávací akci, na které byly prezentovány nejen aktuální témata, ale také nastíněn vývoj v oboru BOZP včetně praktických aspektů, které se promítají do každodenní praxe osob odborně způsobilých v prevenci rizik. Na konferenci vystoupili jak odborníci z praxe, tak i zástupci orgánů státního dozoru a státní správy. V jednom dni tak posluchači měli příležitost dozvědět trendy ve státní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i zpětnou vazbu od inspektorů OIP. Akce se nesla v příjemné, přátelské atmosféře, což umožnilo kriticky a otevřeně diskutovat také některé problémy veřejného sektoru. Zmínit lze například nekoherentnost výkonu správy hygienické služby při projednávání pravidel pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi, absence prováděcího předpisu k zajištění BOZ ve školách, či odtržení současného výzkumu od skutečných potřeb praxe. K diskusi v plénu významně přispěl také aktivní přístup moderátora akce, kterým byl pan Robert Křepinský, jehož široký odborný přehled, řečnický um a schopnost improvizace byly zárukou profesionálního zvládnutí řízení programu i dobré nálady v celém sále.

Patrně i dík ohlasům z loňského roku měla akce skutečně hojnou účast. Ostatně sešla se na ní i desítka členů našeho ústavu (ČAPR), což lze považovat za určitý „indikátor kvality“. Při hodnocení osobních dojmů v kuloáru jsme se všeobecně shodli na tom, že na rozdíl od jiných akcí, které v letoším roce proběhly, byla tato konference vskutku přínosná teoreticky i prakticky. Kromě zajímavého a rozmanitého programu zde měli účastníci možnost navštívit řadu prezentačních stánků partnerů konference, které byly umístěny v předsálí. Zde se také účastníci mohli nerušeně oddávat rozhovorům s kolegy, neformálním setkáním s předními osobnostmi BOZP v České republice, případně i tlumočit svá poselství na videozáznam v reportážním stánku firmy Verlag Dashöfer. Pochvalu zaslouží také perfektní organizace, výborný cattering a příjemné prostředí Grandior Hotelu Prague, v jehož prostorách se akce konala. Výborná dostupnost v centru Prahy tak byla dalším velkým plus.

Výhradu lze mít snad jen k neúčasti osobností, které vyslovili konferenci svou záštitu. Bývá dobrým zvykem jak u nás tak v zahraničí, že akce podobného formátu jsou zahajovány krátkými proslovy svých „patronů“. Jedná se totiž o jistou symboliku a poselství těchto osobností nebo úřadů, které zastávají, směrem k účastníkům akce, respektive vyjádření důležitosti akce a jejich témat.

 

Tisková zpráva nakladatelství Verlag Dashöfer, s.r.o. ze dne 29.11.2016