III. ročník národního fóra „Konference BOZP v roce 2018“

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2017 se uskutečnil třetí ročník národního fóra pořádaného firmou Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.  s názvem „Konference BOZP v roce 2018“. Tuto mimořádnou akci i tentokráte podpořil náš Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Konferenci moderoval pan Robert Křepinský, člen rady vlády pro BOZP. Po úvodním zahájení p. Křepinský představil vybrané novinky v legislativě, které nastaly v letošním, resp. loňském roce. Následoval příspěvek MUDr. Anežky Sixtové zaměřený na problematiku pracovně lékařských služeb. Paní doktorka také informovala o očekávaných změnách, které přinese připravovaná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. Dopolední blok pak završily přednášky Ing. Alice Klingerové a Mgr. Pavly Šitychové z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, které byly zaměřeny na nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a na kategorizaci prací. Po obědě, který byl vyplněn kuloárovými debatami účastníků ve foyer hotelu Grandior Hotel Praha, následovaly přednášky odborníků z advokátní kanceláře Randl Partners JUDr. Natašy Randlové, Ph.D. a Mgr. Bc. Michala Peškara s názvem „Alkohol na pracovišti“.  K tomuto příspěvku se rozpoutala široká diskuse účastníků a přednášející neměli o dotazy nouzi. Blok příspěvků z právnické branže následně završil příspěvek JUDr. Martina Mikysky zaměřený na řešení sporných skutečností ve vztazích zaměstnanec-zaměstnavatel-úrazová pojišťovna při odškodňování pracovního úrazu. Po odpolední přestávce se program dostal do finále, kdy byly prezentovány dva ryze praktické příspěvky. První z nich s názvem „Osoba zodpovědná za provoz vyhrazených technických zařízení“ přednesl p. Martin Šturma z firmy Mostecká montážní a.s.; druhý pak Ing. Milan Kondziolka z firmy PreventCom s.r.o. a člen České asociace pro prevenci rizik (ZÚBOZ), který se zaměřil na údržbu budov v kontextu s platným zněním zákona č. 309/2006 Sb. Velice vtipně poukázal na skutečnost, že kominíci provádějící čištění komínů (tj. udržovací práce na stavbě ve výšce nad 10 metrů) by podle dikce uvedeného zákona měli pracovat v souladu s plánem BOZP, jehož vypracování je povinností zadavatele těchto služeb (tj. majitele objektu). Tento paradox byl demonstrován na konkrétním příkladu, načež se rozpoutala široká diskuse. Evidentně byla odhaleno jedno ze slabých míst uvedeného zákona. Doufejme tedy, že příslušné orgány státní správy se pokusí sjednat nápravu, aby podobných nesmyslů bylo v naší legislativě co možná nejméně.

Akce se nesla v přátelském duchu, přívětivé atmosféře vyplněné nejen zajímavým programem, ale také podnětnými kuloárovými debatami. Příjemným zpestřením také byla výstavní expozice sponzorů a výrobců/distributorů OOPP. Nechyběl zde ani stánek naší partnerské firmy 3M Česko, na který jsme se zvědavostí zavítali. Náš ústav na konferenci reprezentovali zástupci managementu – předseda správní rady Dr. Kožmín, ředitel Dr. Skřehot a tajemník Ing. Marek a dále členové výboru ČAPR p. Hlavsa, Ing. Bláhová a Ing. Husák. Na akci byla též příležitost k přátelskému setkání také s řadou dalších našich spolupracovníků a přátel – např. Dr. Kocurkovou z FBI VŠB-TU (členkou kolegia pro vzdělávání a osvětu ZÚBOZ), p. Neugebauerem z Akademie věd ČR, Ing. Tilhonem z VÚBP či Mgr. Vraným z redakce BOZPprofi.

Průběh akce věrně zachycují fotografie níže. Pro letošek tedy díky všem zúčastněným i organizátorům, no a příští rok opět na shledanou!