Konference ExFoS 2017

Ve dnech 27. a 28. 1. 2017 se uskutečnil již XXVI. ročník mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství „ExFoS“, která proběhla v prostorách nového Technologického parku VUT v Brně. Akci již tradičně pořádal Ústav soudního inženýrství ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky (AZO) a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupinou ČR (EVU). Jednalo se o výroční setkání soudních znalců, zástupců znaleckých ústavů a odborníků z technických a ekonomických oborů – jediné svého druhu v České republice!

Konference byla rozdělena do tří samostatných sekcí:

  • Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
  • Stavebnictví a oceňování nemovitostí
  • Rizikové inženýrství

Úvodní část konference byla věnována plenárním přednáškám, které prezentovali zástupci orgánů státní správy, soudů, znaleckých ústavů a vysokých škol.

  • Dohledová, kontrolní a metodická činnost Ministerstva spravedlnosti na úseku znalectví a její limity (Mgr. Radek Visinger, Ph.D. – ředitel odboru justičního dohledu, Ministerstvo spravedlnosti ČR)
  • Praktické poznatky o aplikaci zákona o znalcích a tlumočnících (Mgr. Luboš Dörfl – předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem)
  • Věrohodnost znaleckého posudku (doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. – Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno)
  • Znalecká agenda v praxi veřejného ochránce práv (JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. – oddělení justice, migrace a financí, Kancelář veřejného ochránce práv)
  • Zkušenosti s procesem jmenování znalců a účtováním znalečného (doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. – VŠRR, Brno, prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. – VŠB-TU, Ostrava)
  • Specializace sebeobrana a použití zbraně z hlediska orgánů činných v trestním řízení (Ing. Zdeněk Maláník, DCv. – Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Jako skutečně velmi přínosné lze hodnotit zejména příspěvky Dr. Radka Visingera, Mgr. Dörfla, Dr. Fryštáka a Dr. Frýdka, které jistě ocenil každý ze účastněných soudních znalců. Postřehy z těchto vystoupení budou našim členům prezentovány v pravidelných oběžnících Aktuality ZÚBOZ.

Po této části byla zahájena jednání v jednotlivých sekcích, kde probíhaly odborné přednášky až do večerních hodin 27. ledna a následně pak po celý den 28. ledna. V rámci sekce Rizikové inženýrství přednesl svůj příspěvek „Lidský a organizační faktor z pohledu odhalování příčin pracovních úrazů a provozních nehod“ také zástupce našeho ústavu RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D.

Jako již tradičně, se v pátek večer ve dvoraně rektorátu Vysokého učení technického v Brně uskutečnil společenský večer. Zde měli účastníci možnost vzájemně neformálně pohovořit i pobavit se při poslechu country kapely. Níže přinášíme několik fotografií dokumentujících průběh této velmi zdařilé akce.