Setkání se slovenskými partnery ústavu v Košicích

Dne 21. 3. 2018 se uskutečnila návštěva ředitele ústavu u našich slovenských partnerů. Program byl zahájen na Letecké fakultě Technické univerzity v Košicích, kde byl Dr. Skřehot přijat proděkanem pro vědu a výzkum panem doc. Ing. Peterem Korbou, PhD., ING-PAED IGIP. Předmětem jednání bylo zapojení ZÚBOZ do výuky a výzkumných projektů realizovaných fakultou. Po té Dr. Skřehot přednesl studentům pátého ročníku oboru riadenie leteckej dopravy odbornou přednášku s názvem Lidský činitel při řízení leteckého provozu, která sklidila velký ohlas. Do diskuse se zapojili jak studenti, tak i přítomní pedagogové. Na závěr předal pan proděkan doc. Korba řediteli ústavu děkovný list Letecké fakulty TUKE a vyjádřil přání, aby se vzájemná spolupráce mezi našimi organizacemi i nadále rozvíjela.

Po poledni dr. Skřehot zavítal do sídla naší sesterské partnerské organizace – Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdravia, s.r.o. – kde proběhlo jednání s vedením ZÚBOZ SK o strategickém partnerství a o společných aktivitách, kterým se budeme věnovat. Především půjde o znaleckou činnost, vědecko-technickou spolupráci, zpracovávání specializovaných analýz a veřejnou osvětu cílenou na děti a mládež. Vyvrcholením této schůzky bylo podepsání Alianční smlouvy mezi našimi ústavy a udělení licence našim slovenským partnerům k užívání modré barevné mutace registrovaného loga ZÚBOZ.

Odpoledně program pokračoval návštěvou košického letiště, kterým nás osobně provedl ředitel letiště pan Ing. Martin Jezný, PhD. Jednalo se o exkluzivní VIP prohlídku, při níž jsme navštívili prakticky všechny provozy letiště, projeli si celou letištní plochu, prohlédli jsme si systémy naváděcího osvětlení, dispečink řízení provozu letiště, proces vyvažování letadel, terminál pro odbavování cestujících, vyhlídkovou věž a také hasičskou stanici. Proběhla také krátká návštěva servisního střediska, které kde se provádí náročné opravy kol dopravních letadel a brzdových systémů.

Návštěva byla zakončena večerním společenským programem, na který ředitel ZÚBOZ SK pozval několik zajímavých hostů a osobností košického veřejného života.