Mezinárodní technické sympozium

Ve dnech 20. – 21. 2. 2019 proběhl v Kladně 5. ročník Mezinárodního technického sympozia, které se tradičně konalo v Singing Rock Polygonu. Letošní program sympozia byl zaměřen na téma „Technická správa budov“, které je zaměřeno na permanentní záchytné systémy, používání mobilních lešení a plošin, žebříky, OOPP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, legislativní rámec BOZP a další. Náš ústav byl organizátory požádán o prezentaci příspěvku zaměřujícího se na soudně-znaleckou praxi BOZP, neboť oblast „správy budov“, je z pohledu BOZP zvláště rizikovou. Za ústav příspěvek prezentoval Ing. Jakub Marek. Na sympoziu však bylo možné shlédnout i další kolegy z ústavu jako např. JUDr. Kožmína, Ing. Petika anebo Ing. Klase.