Slavnostní ratifikace deklarace o ALIANCI mezi ZÚBOZ CZ a ZÚBOZ SK

Dne 11. dubna 2018 zavítali do Prahy zástupci vedení Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdravia, naší sesterské organizace působící na Slovensku, aby slavnostně ratifikovali deklaraci o ALIANCI, která byla formálně uzavřena v Košicích dne 21. března 2018. Níže uvádíme několik fotografií z této slavnostní chvíle.