Setkání členů Komory soudních znalců ČR – sekce BOZP a PO (2015)

Ve dnech 17.-19. 4. 2015 se ve Valticích uskutečnilo výroční zasedání Komory soudních znalců České republiky – sekce BOZP a PO. Akce se zúčastnili všichni členové znaleckého kolegia ústavu, kteří přítomné seznámili jak s vlastní znaleckou činností, tak i se zapojením do společných aktivit ústavu. S oficiální prezentací ústavu vystoupil JUDr. Petr Kožmín, předseda správní rady. Setkání se neslo v přátelském duchu a kromě oficiálního programu bylo protkáno řadou kuloárových diskusí věnovaných aktuálním otázkám soudně znalecké praxe. Součástí akce byla také degustace vín ve vinném sklepě restaurace Hotelu garni Klaret.

Rokování vedl předseda sekce a vedoucí znaleckého kolegia ZÚBOZ Ing. Petr Osička.