XXXII. celoslovenský aktualizační seminář

Ve dnech 20. – 22. 3. 2019 se předseda správní rady Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. JUDr. Petr Kožmín, LL.M. zúčastnil na pozvání předsedy Komory BOZP a OPP a ředitele Institutu bezpečnosti práce z Bratislavy Ing. Fančoviče XXXII. celoslovenského aktualizačního semináře pro odborníky z oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, ochrany zdraví a ochrany před požáry, který se konal v hotelu Permon v Pribylině. Vystoupil se svoji přednáškou na téma „Bezpečnost práce s pohledu soudního znalce“. Přednáška se setkala s velkým ohlasem, o čemž svědčilo mnoho dotazů ze strany účastníků semináře. 

Fotografie z akce ke shlédnutí zde:
https://www.ibp.sk/bozp-opp-kurzy-galeria/bozp-opp-kurzy-galeria-permon/cs-seminar-permon-2019-marec/