XXXII. konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ (2019)

V letošním roce až v prosinci (4. až 6. 12. 2019) se uskutečnila již tradiční a tolik oblíbená mezinárodní vědecké konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Jednalo se již o 32. ročník, který byl nesen v duchu nadcházejícího životního jubilea pana profesora Juraje Sinaye, šéfa katedry bezpečnosti a kvality produkce Strojnické fakulty Technické univerzity v Košicích. Akce proběhla opět ve čtyřhvězdičkovém hotelu Patria na Štrbském Plese a i tentokráte zahrnovala velice zajímavý a atraktivní odborný program.

Jelikož byl jedním z partnerů konference opět i náš ústav, dostali jsme příležitost uspořádat vlastní odbornou sekci. Předsedajícím byl tentokráte tajemník ústavu Ing. Jakub Marek, který se své role zhostil více než skvěle. Celkem bylo v naší sekci předneseno pět původních příspěvků. Jejich plné texty můžete najít v zde v seznamu publikací ZÚBOZ: http://www.zuboz.cz/reference/publikace/

Po ukončení čtvrtečního odborného programu přišel na řadu již tradičně společenský večer. Ten byl zahájen přípitkem a veřejnými gratulacemi profesoru Sinayovi, které přednesli přítomní význační hosté – například generální inspektor NIP pan Karol Habina, profesor Univerzity of Central Florida pan Waldemar Karwovski, děkan Strojnické fakulty TUKE pan Josef Živčák a v neposlední řadě také ředitel ZÚBOZ pan Petr A. Skřehot. Po ukončení oficiální části vystoupila česko-slovenská hudební skupina Beatles Revival, která po zbytek večera vytvořila skvělou atmosféru v sále.

Již nyní se těšíme na další ročník této skvělé odborné akce!