Zentiva, k.s. – Den pro zdraví

Dne 11.10.2016 se naši experti na ergonomii zúčastnili workshopu pořádaného společností Zentiva, k.s. v rámci „Týdne pro zdraví“. Zástupci ZÚBOZ zde zajišťovali odbornou část programu zaměřenou na propagaci ergonomie, které byl tento den výlučně věnován. Dopolední blok se zaměřil na problematiku správného sezení při práci v kanceláři a nastavení pracovního místa. Jeho součástí byly také názorné ukázky optimálního nastavení pracovních sedadel, které si vyzkoušeli také přítomní zaměstnanci firmy Zentiva. Odpolední blok pak proběhl na jednotlivých pracovištích ve výrobní části společnosti, kde byly se zaměstnanci vedeny řízené pohovory a prováděna názorná ukázka správné praxe. Zvláštní pozornost se soustředila na bezpečnou manipulaci s břemeny, předcházení zaujímání nepřijatelných pracovních poloh a na vysvětlování možných důsledků nevhodně vykonávaných pracovních operací.