XXI. mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021“

Ve dnech 24. – 25. 11. 2021 se zúčastnil JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, předseda správní rady ústavu a pan Miroslav Feber, člen ČAPR, XXI. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021. Akce se opět konala v horském hotelu SEPETNÁ v Ostravici. Letošní konference měla své hlavní téma: „Současné výzvy v řízení bezpečnosti práce a procesů“ a konala se pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a rektora VŠB – Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. JUDr. Kožmín na této konferenci vystoupil v odborné sekci Regulace a kontrolní činnost se svým příspěvkem „Kontrolní činnost odborových organizací na úseku BOZP v České republice“. Členem organizačního výboru této konference byl již tradičně i ředitel našeho ústavu doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.