XXII. mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022“

Ve dnech 27. – 28. 4. 2022 proběhl již XXII. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Akce se opět konala v hotelu SEPETNÁ v malebném prostředí beskydského horského městečka Ostravici. Letošní konference se zaměřila na dvě hlavní téma: Současné výzvy v bezpečnosti práce a procesů a kvalifikace a kompetence v BOZP. Konference se konala se pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a rektora VŠB – Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. Partnery akce byly jako již tradičně Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví.

Po skončení pandemie covid-19 a všech souvisejících restriktivních opatření se akce konečně mohla uskutečnit ve standardním formátu, což podnítilo široký zájem odborníků o účast. Taktéž účast studentů a prezentace jejich prací byla vítaným zpestřením již tak zajímavého odborného programu. Samozřejmě nechyběl ani společenský večer s rautem, který naopak pomohl vytvořit skvělou atmosféru pro navazování profesních i přátelských kontaktů.

Těší nás, že se za náš ústav akce zúčastnilo šest našich pracovníků a členů: JUDr. Petr Kožmín, doc. Petr A. Skřehot, Ing. Jakub Marek, Ing. Romana Bláhová, Dr. Slavomíra Vargová a Bc. Petr A. Lukaštík. Tři z nich také v rámci odborného programu vystoupili se svými příspěvky na téma Snižování úrazovosti na pracovištích (R. Bláhová), Práva a povinnosti na úseku prevence dětských úrazů (P. Skřehot) a BOZP a selhání lidského činitele z pohledu soudního znalce (P. Kožmín). Všechny příspěvky sklidily značný zájem posluchačů.

Za velkou společenskou událost pak lze bezesporu označit také slavnostní předání nejvyššího ocenění Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví – čestného titulu Doctor honoris causa, které proběhlo v rámci úvodního bloku konference. Diplomy si z rukou předsedy správní rady JUDr. Petra Kožmína, LL.M, MBA převzali tito laureáti:

  • prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., dr.h.c. mult. (za celoživotní zásluhy v oblasti risk managementu)
  • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. (za celoživotní zásluhy v oblasti prevence nehod a havárií)