Aktuální otázky soudně-znalecké teorie a praxe

Aktuální otázky soudně-znalecké teorie a praxe

Jedná se o odbornou vzdělávací akci primárně určenou pro znalce v oboru bezpečnost práce. Srdečně vítáni jsou i znalci z ostatních příbuzných oborů, aspiranti na znalce, odborní konzultanti spolupracující při tvorbě znaleckých posudků, jakož i zástupci znaleckých ústavů působících v oblasti BOZP. Vedle hlavní náplně, kterou je odborný program, je účelem semináře podpořit vzájemné setkávání znalců, síťování odborníků a vedení diskusí o problémech spojených se znaleckou činností v BOZP.

Následující akce se uskuteční dne 21. listopadu 2018 v Inovačním centru společnosti 3M Česko, V Parku 2316/12, Praha 4 (cca 10 min. chůze od stanice metra Chodov, příp. je v místě možno zaparkovat v podzemních garážích).

 

!!! Přihláška on line zde !!!

 

Přihlásit se lze také elektronickou poštou zasláním skenu vyplněné přihlášky na e‑mailovou adresu  anebo klasickou poštou zasláním přihlášky na korespondenční adresu ústavu Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov a to nejpozději do 15. 11. 2018.

Účastnický poplatek činí 2.800,- Kč za osobu (nejsme plátci DPH); členové ZÚBOZ, České asociace pro prevenci rizik a Komory soudních znalců ČR – sekce BOZP a PO mají nárok na slevu ve výši 25 % (tj. hradí pouze 2.100,- Kč). Slevy nelze sčítat!

Vložné se hradí bezhotovostně převodem na účet č. 5153881702/4000. Jako specifický symbol uveďte datum svého narození ve formátu DDMMRRRR. Po zaplacení Vám bude e-mailem zaslán daňový doklad (faktura). Platba v hotovosti není možná. Odhlášení účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce (e-mailem na adresu ). V případě neúčasti přihlášené osoby bez řádného odhlášení bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny.

V ceně vložného je občerstvení účastníků, oběd, psací potřeby. Účastníci obdrží také certifikát prokazující absolvování programu profesního vzdělávání znalců.

 

Program akce pro rok 2018

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
 09:00 – 9:15 Přivítání a zahájení semináře (RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. / ředitel ZÚBOZ)
 09:15 – 10:45 Zpětný pohled na úroveň zajišťování BOZP při odškodňování pracovních úrazů – odhalování příčin úrazů, krácení odškodnění, funkce pojišťoven a související judikatura (JUDr. Martin Mikyska / advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání)
 10:45 – 11:00 Coffee break
 11:00 – 12:30 Bezpečnost v silniční dopravě a vyšetřování příčin dopravních nehod (Ing. et Ing. Martin Bilík, Bc. Ing. Marek Semela, Ph.D. / Ústav soudního inženýrství VUT v Brně)
 12:30 – 13:15 Oběd formou bufetu
 13:15 – 14:45 GDPR z pohledu BOZP (Tomáš Neugebauer / Akademie věd České republiky)
 14:45 – 15:30 Novinky a změny v legislativě v oblasti BOZP v období 2017-2018 (JUDr. Petr Kožmín / předseda správní rady ZÚBOZ)
 15:30 – 16:00 Diskuse v plénu, výměna názorů a zkušeností
 16:00 Závěr a ukončení semináře

 

Pořádané ročníky

3. ročník – 2018 Program Přihláška Místo konání Fotografie
2. ročník – 2016 Program Přihláška Místo konání Fotografie
1. ročník – 2015 Program Přihláška Místo konání Fotografie