Aktuální otázky soudně-znalecké teorie a praxe

Po odmlce způsobené pandemií COVID-19 se znovu vracíme k této specializované vzdělávací akci, na kterou jsme v minulých letech obdrželi řadu pozitivních ohlasů. Díky svému specifickému zaměření se jedná o jedinečnou příležitost, kde mohou znalci v oboru bezpečnosti práce a ergonomie získat aktuální informace a cenné rady potřebné pro výkon své znalecké činnosti.

Srdečně vítáni jsou i znalci z ostatních příbuzných oborů, aspiranti na znalce, odborní konzultanti spolupracující při tvorbě znaleckých posudků, jakož i zástupci znaleckých ústavů působících v oblasti BOZP. Vedle hlavní náplně, kterou je odborný program, je účelem semináře také podpořit vzájemné setkávání znalců, síťování odborníků a vedení diskusí o problémech spojených se znaleckou činností v BOZP.

Akce se uskuteční dne 24. března 2022 a to online formou prostřednictvím platformy Microsoft Teams (pozn.: nevyžaduje instalaci žádného programu, postačí pouze internetové připojení). Ačkoli bychom se s Vámi mnohem raději setkali osobně, nejasný výhled na vývoj pandemie a s ní spojených omezení nám nedává záruky, že v uvedeném datu bude prezenční výuka možná.

Účastnický poplatek činí 2 396,70 Kč bez DPH (tj. 2 900,- Kč vč. DPH). Členové ZÚBOZ a České asociace pro prevenci rizik mají nárok na slevu ve výši 20 %.

!!! Přihláška on line zde !!!

Registrovaným účastníkům bude následně zaslána faktura pro úhradu vložného se splatností 15 dní. Odhlášení účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce (e-mailem na adresu ). V případě neúčasti přihlášené osoby (bez řádného odhlášení) bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny.

Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům následně zaslána poštou.

Program akce pro rok 2022

08:15 – 08:30 Prezence účastníků
08:30 – 08:45 Přivítání a zahájení semináře (doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. / ředitel ZÚBOZ)
08:45 – 10:45 Jak se stát znalcem v kontextu nové legislativy
(shrnutí související legislativy, odborné požadavky na uchazeče, základní informace o znaleckých zkouškách, vybrané pasáže souvisejících procesních právních předpisů)

(JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA)

10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:30 Formální náležitosti výkonu znalecké činnosti
(povinnosti znalce při výkonu znalecké činnosti, struktura a obsahové náležitosti znaleckého posudku, evidence a archivace posudků, způsob vyúčtování znalecké činnosti, výkon dohledu nad znaleckou činností a přestupková odpovědnost znalce)

(doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.)

12:30 – 13:00 Přestávka
13:00 – 14:30 Postup zpracování znaleckého posudku v oboru bezpečnost práce a ergonomie
(postupy a nástroje pro znalecké zkoumání, metodologie sběru a zpracování dat, popis kauzality nehodového děje, vyšetřovací pokus, formulace odpovědí na zadané otázky, spolupráce s konzultantem)

(Ing. Jakub Marek, MSc.)

14:30 – 15:00 Diskuse v plénu, výměna názorů a zkušeností
15:00 Závěr a ukončení semináře

Pořádané ročníky

3. ročník – 2018 Program Přihláška Místo konání Fotografie
2. ročník – 2016 Program Přihláška Místo konání Fotografie
1. ročník – 2015 Program Přihláška Místo konání Fotografie