Praktické aspekty prevence rizik

Jedná se o odbornou vzdělávací akci primárně určenou pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a ostatní specialisty působící v oblasti BOZP, risk managementu a ergonomie. Rádi uvítáme ale i studenty nebo osoby, které se na budoucí kariéru bezpečnostních techniků teprve připravují.

Seminář se zaměřuje na oblast hodnocení pracovních rizik, způsoby jejich snižování a na důsledky vznikající při podceňování či neznalosti rizik v praxi. Je rozdělen do dvou bloků – dopolední blok je věnován novinkám, trendům a legislativě v BOZP; navazující odpolední blok je pak zaměřen na ryze praktická témata, na vzájemné předávání zkušeností a diskuse o otázkách správné resp. špatné praxe („lessons learnt“).

Nadcházející akce se uskuteční 14. 3. 2019 v Inovačním centru společnosti 3M Česko, V Parku 2316/12, Praha 4

Účastnický poplatek činí 2.800,- Kč za osobu. Členové České asociace pro prevenci rizik (ČAPR) a Komory BOZP a PO České republiky mají nárok na poskytnutí slevy 25% v celkové výši 700,- Kč.

xx

!!! Přihláška on line zde !!!

xx

Přihlásit se lze také elektronickou poštou zasláním skenu vyplněné přihlášky na e‑mailovou adresu  anebo klasickou poštou zasláním přihlášky na korespondenční adresu ústavu Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov a to nejpozději do 8. 3. 2019!

Registrovaným účastníkům (tj. do naplnění kapacity sálu) bude následně zaslána faktura pro úhradu vložného se splatností 15 dní. Úhrada v hotovosti není možná. Odhlášení účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce (e-mailem na adresu ). V případě neúčasti přihlášené osoby (bez řádného odhlášení) bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny. V ceně vložného je občerstvení účastníků, oběd a psací potřeby.

Účastníci obdrží certifikát prokazující absolvování programu profesního vzdělávání!

xx

Program akce pro rok 2019

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 09:10 Přivítání a zahájení semináře (RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. / ZÚBOZ, z.ú.)
09:10 – 10:40 Bezpečnost práce při skladování (Josef Bača / Bača BOZP s.r.o.)
10:40 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00 Nehody a mimořádné událostí při skladování z pohledu soudního znalce (JUDr. Petr Kožmín, LL.M. / ZÚBOZ, z.ú.)
12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:00 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při správě a údržbě objektů (Ing. Jakub Marek / ZÚBOZ, z.ú.)
13:00 – 13:30 Navrhované změny v oblasti vyhrazených technických zařízení (JUDr. Petr Kožmín, LL.M. / ZÚBOZ, z.ú.)
13:30 – 13:50 Přestávka
13:50 – 14:30 Manipulační technika v provozní praxi (Ing. Kateřina Petrová / Komora BOZP a PO České republiky)
14:30 – 15:00 Využití virtuální reality při školeních BOZP (Ing. Jiří Novák / Siemens, s.r.o.)
15:00 – 15:30 Změny pracovních podmínek v souvislosti s nastupující robotizací (Ing. Jakub Marek / ZÚBOZ, z.ú.)
15:30 – 16:00 Diskuse v plénu, výměna názorů a zkušeností
16:00 Závěr a ukončení semináře

Partneři

bozpprofi_logo 1404043429

Pořádané ročníky

4. ročník – 2019 Program (.pdf) Místo konání – Praha Fotografie
3. ročník – 2018 Program (.pdf) Místo konání – Praha Fotografie
2. ročník – 2017 Program (.pdf) Místo konání – Praha Fotografie
1. ročník – 2016 Program (.pdf) Místo konání – Praha

Místo konání – Pardubice

Fotografie – Praha

Fotografie – Pardubice