Praktické aspekty prevence rizik

Jedná se o odbornou vzdělávací akci primárně určenou pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a ostatní specialisty působící v oblasti BOZP, risk managementu a ergonomie. Rádi uvítáme ale i studenty nebo osoby, které se na budoucí kariéru bezpečnostních techniků teprve připravují.

Seminář se zaměřuje na oblast hodnocení pracovních rizik, způsoby jejich snižování a na důsledky vznikající při podceňování či neznalosti rizik v praxi. Je rozdělen do dvou bloků – dopolední blok je věnován novinkám, trendům a legislativě v BOZP; navazující odpolední blok je pak zaměřen na ryze praktická témata, na vzájemné předávání zkušeností a diskuse o otázkách správné resp. špatné praxe („lessons learnt“).

Nadcházející akce se uskuteční ve dnech:

  • 8. 2. 2018 a 22. 2. 2018 v Inovačním centru společnosti 3M Česko, V Parku 2316/12, Praha 4

Účastnický poplatek činí 2.800,- Kč za osobu. Členové České asociace pro prevenci rizik (ČAPR) mají nárok na poskytnutí slevy 25% v celkové výši 700,- Kč

!!! Přihláška on line zde !!!

 

Přihlásit se lze také elektronickou poštou zasláním skenu vyplněné přihlášky na e‑mailovou adresu  anebo klasickou poštou zasláním přihlášky na korespondenční adresu ústavu Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov a to nejpozději:

  • do 24. ledna 2018 (pro akci konanou 8. 2. 2018)
  • do 9. února 2018 (pro akci konanou 22. 2. 2018)

Registrovaným účastníkům (tj. do naplnění kapacity sálu) bude následně zaslána faktura pro úhradu vložného se splatností 15 dní. Úhrada v hotovosti není možná. Odhlášení účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce (e-mailem na adresu ). V případě neúčasti přihlášené osoby (bez řádného odhlášení) bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny. V ceně vložného je občerstvení účastníků, oběd a psací potřeby.

Účastníci obdrží certifikát prokazující absolvování programu profesního vzdělávání!

 

Program akce pro rok 2018

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
 09:00 Přivítání a zahájení semináře (Ing. Jakub Marek; ZÚBOZ, z.ú.)
 09:00 – 09:10 Úvodní slovo ředitele ústavu (RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.; ZÚBOZ, z.ú.)
 09:10 – 10:30 Připravenost organizace na mimořádné události a krizové situace (Mgr. Tomáš Fröhlich; TTC MARCONI s.r.o.)
 10:30 – 10:50 Coffee break
 10:50 – 11:40 Novinky v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese (Ing. Radek Lant a kol.; Státní úřad inspekce práce)
 11:40 – 12:30 Oběd
 12:30 – 13:40 ERGO design pracovišť a snižování zdravotních rizik v praxi (MUDr. Lukáš Šoltys a Mgr. Kateřina Melichová; PREMEDIS s.r.o. a Česká ergonomická společnost, z.s.)
 13:40 – 14:10 Bezpečnost práce v chemických laboratořích podle nové normy ČSN 01 8003 (RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.; ZÚBOZ, z.ú.)
 14:10 – 14:30 Přestávka
 14:30 – 15:30 BOZP v aktuálních výkladech Nejvyššího soudu České republiky (Ing. Lukáš Petik; ZÚBOZ, z.ú.)  *Pouze v termínu 8. 2. 2018!

Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích (JUDr. Petr Kožmín; ZÚBOZ, z.ú.)  *Pouze v termínu 22. 2. 2018!

 15:30 – 16:30 Řízení rizik na velkém staveništi (Ing. Jiří Novák; DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s.)
 16:30 – 17:00 Diskuse v plénu, výměna názorů a zkušeností
 17:00 Závěr a ukončení semináře

 

 

Mediální partner akce Partneři akce
bozpprofi_logo 1404043429  logo_spl

 

Pořádané ročníky

3. ročník – 2018 Program (.pdf) Přihláška (.doc) Místo konání – Praha Fotografie
2. ročník – 2017 Program (.pdf) Přihláška Místo konání – Praha Fotografie
1. ročník – 2016 Program (.pdf) Přihláška Místo konání – Praha

Místo konání – Pardubice

Fotografie – Praha

Fotografie – Pardubice