Praktické aspekty prevence rizik

Jedná se o odbornou vzdělávací akci primárně určenou pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, preventisty BOZP a ostatní specialisty působící v oblasti bezpečnosti práce, risk managementu nebo ergonomie. Rádi uvítáme ale i studenty nebo osoby, které se na budoucí kariéru bezpečnostních techniků teprve připravují.

Seminář se zaměřuje na oblast hodnocení pracovních rizik, způsoby jejich snižování a na důsledky vznikající při podceňování či neznalosti rizik v praxi. Je rozdělen do dvou bloků – první blok je věnován novinkám, trendům a legislativě v BOZP; navazující druhý blok je pak zaměřen na ryze praktická témata, na vzájemné předávání zkušeností a diskuse o otázkách správné resp. špatné praxe („lessons learnt“).

Nadcházející akce se uskuteční 9. 6. 2022 v hotelu Lesní chata Kořenov (viz http://lesnichatakorenov.cz/)

Účastnický poplatek činí 2.800,- Kč bez DPH (tj. 3.388,- Kč vč. DPH) za osobu. Členové České asociace pro prevenci rizik (ČAPR) mají nárok na poskytnutí slevy 25 % v celkové výši 700,- Kč bez DPH (tj. hradí pouze 2.541,- Kč vč. DPH).

 

!!! Přihláška on line zde !!!

 

Přihlášky se přijímají do 31. 5. 2022.

 

Úhrada vložného se provádí bezhotovostně převodem na č.ú. 245945547/0600

Faktury budou účastníkům rozeslány po zaplacení vložného. V případě, že budete potřebovat vystavit zálohovou fakturu, oznamte nám tuto skutečnost s předstihem na

V případě neúčasti přihlášené osoby na akci se vložné nevrací. 

x

Program akce pro rok 2022

9.6.2022 
09:00Prezence účastníků
10:00Zahájení semináře 
10:00 – 12:15                                                               

Nová legislativa o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení 

(JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA / ZÚBOZ, z.ú.)

12:15 – 13:00

Oběd

13:00 – 15:00

WORKSHOP: Poskytování první pomoci – prohlídka sanitního vozu a vybavení používané pro zásahy v terénu, ukázky resuscitace a způsobů ošetření různých druhů zranění, použití AED, provádění zástavy masívního krvácení za pomocí turniketu apod. následované praktickým nácvikem pod vedením lektora-záchranáře (aktivní absolventi obdrží certifikát)

(Mgr. Pavel Böhm, Ph.D., MBA / FBMI ČVUT)

15:00 – 15:30 

Coffee break

15:30 – 16:15

Novinky v oblasti hygienických zařízení a šaten podle novelizované normy ČSN 73 4108

(Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. / ZÚBOZ, z.ú.)

16:15 – 17:30

WORKSHOP: Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů – ukázky fit testů, možnost vyzkoušení různých druhů OOPP pro ochranu před kontaminanty pracovního ovzduší

(Ing. Jan Pavliš / 3M Česko spol. s r.o.)

17:30 – 18:00Diskuse, otázky a odpovědi účastníků semináře
18:00Závěr a ukončení semináře
19:00 – ???Společenský večer pro členy ČAPR – venkovní grilování, vědomostní kvíz, zábava
  
10.6.2022Kolokvium členů České asociace pro prevenci rizik 
08:30 – 08:45Přivítání a slovo předsedy Výboru ČAPR (Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA)
08:45 – 09:15Aktuality ZÚBOZ (doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc., ředitel ZÚBOZ)
09:15 – 09:45Informace z oblasti legislativy BOZP (JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, předseda správní rady ZÚBOZ)
09:45 – 10:45Bezpečnost strojů a strojních zařízení (Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA)
10:45 – 11:00Závěr, diskuse

! Změna programu vyhrazena !

Partneři

bozpprofi_logo1404043429

Pořádané ročníky

7. ročník – 2022Program (.pdf)Místo konání – onlineFotografie
6. ročník – 2021Program (.pdf) Místo konání – onlineFotografie
5. ročník – 2020Program (.pdf) Místo konání – PrahaFotografie
4. ročník – 2019Program (.pdf) Místo konání – PrahaFotografie
3. ročník – 2018Program (.pdf) Místo konání – PrahaFotografie
2. ročník – 2017Program (.pdf) Místo konání – PrahaFotografie
1. ročník – 2016Program (.pdf) Místo konání – Praha

 

Místo konání – Pardubice

Fotografie – Praha

 

Fotografie – Pardubice