Praktické aspekty prevence rizik

Jedná se o odbornou vzdělávací akci primárně určenou pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, preventisty BOZP a ostatní specialisty působící v oblasti bezpečnosti práce, risk managementu nebo ergonomie. Rádi uvítáme ale i studenty nebo osoby, které se na budoucí kariéru bezpečnostních techniků teprve připravují.

Seminář se zaměřuje na oblast hodnocení pracovních rizik, způsoby jejich snižování a na důsledky vznikající při podceňování či neznalosti rizik v praxi. Je rozdělen do dvou bloků – první blok je věnován novinkám, trendům a legislativě v BOZP; navazující druhý blok je pak zaměřen na ryze praktická témata, na vzájemné předávání zkušeností a diskuse o otázkách správné resp. špatné praxe („lessons learnt“).

Nadcházející akce se uskuteční 28. 4. 2021 online prostřednictvím platformy Microsoft Teams (nevyžaduje instalaci žádného programu, postačí pouze internetové připojení).

Účastnický poplatek činí 1.500,- Kč vč. DPH za osobu. Členové České asociace pro prevenci rizik (ČAPR) a držitelé slevového voucheru (tj. pozvaní hosté) mají nárok na poskytnutí slevy 20 % v celkové výši 300,- Kč vč. DPH (tj. hradí pouze 1.200,- Kč vč. DPH).

xx

!!! Přihláška on line zde !!!

xxPřihláška 

Přihlášky se přijímají do 26. 4. 2021.

 

Úhrada vložného se provádí bezhotovostně převodem na č.ú. 5153881702/4000

Vložné ve stanovené výši musí být připsáno na účet organizátora  nejpozději do 27. 4. 2021. V opačném případě nebude účastníku autorizován přístup do konferenční místnosti!

Po uhrazení vložného obdrží každý účastník e-mailem link pro připojení do konferenční místnosti.

Faktury budou účastníkům rozeslány až po zaplacení vložného. V případě, že budete potřebovat vystavit zálohovou fakturu, oznamte nám tuto skutečnost s předstihem na

V případě neúčasti přihlášené osoby na akci se vložné nevrací. 

 

xx

Program akce pro rok 2021

08:45  Otevření virtuální konferenční místnosti
09:00 Zahájení semináře 
09:00 – 10:00

Novinky a změny v legislativě BOZP a PO nejen v souvislosti s pandemií COVID-19

(JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA / ZÚBOZ, z.ú.)

10:00 – 10:45

Home office, e-learning a sdílené pracoviště – fenomény dnešní doby

(Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. / ZÚBOZ, z.ú.)

10:45 – 11:00 Přestávka na zotavení
11:00 – 11:30

Provádění rizikových prací svépomocí – PŘÍPADOVÉ STUDIE

(Ing. Jakub Marek, MSc. / ZÚBOZ, z.ú.)

11:30 – 12:15

Vliv odborně způsobilých osob na praktickou úroveň bezpečnosti práce z pohledu inspektora OIP

Ing. Petr Kurtin (Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj)

12:15 – 12:30 Diskuse, otázky a odpovědi účastníků semináře
12:30 Závěr a ukončení semináře
   
15:00 – 17:00 Kolokvium členů České asociace pro prevenci rizik

! Změna programu vyhrazena !

 

Partneři

bozpprofi_logo1404043429

 

Pořádané ročníky

6. ročník – 2021 Program (.pdf)   Místo konání – online Fotografie
5. ročník – 2020 Program (.pdf)   Místo konání – Praha Fotografie
4. ročník – 2019 Program (.pdf)   Místo konání – Praha Fotografie
3. ročník – 2018 Program (.pdf)   Místo konání – Praha Fotografie
2. ročník – 2017 Program (.pdf)   Místo konání – Praha Fotografie
1. ročník – 2016 Program (.pdf)   Místo konání – Praha

 

Místo konání – Pardubice

Fotografie – Praha

 

Fotografie – Pardubice